Бовин Неготино Open

Под покровителство на винаријата Бовин ,  секоја година се одржува традиционалниот тениски турнир Бовин Неготино Опен.
1994г – Поп Петровски Ванчо
1995г – Бошевски Влатко ,,ЈУГ-Скопје’’
1996г – Крстев Анѓел
1998г – Лазовски Ѓорѓи
1997г – не се одржа
1999г – Лазовски Ѓорѓи
2000г – Лазовски Ѓорѓи
2001г – Лазовски Ѓорѓи
2002г – Лазовски Ѓорѓи
2003г – Чаушев Кире
2004г – Јованов Павле
2005г – Јованов Павле
2006г – Крстев Анѓел
2007г – Чаушев Кире
2008г – Чаушев Кире
2009г – Александар Богевски
2010г – Александар Богевски
2011г – Александар Богевски
2012г – Бруно Ставревски – Велес
2013г – Кире Лазов
2014г – Александар Богевски
2015г – Владимир Аранѓеловиќ – Србија
2016г – Кире Лазов
2017г – Мартин Стоимировски – Кочани